VN BYGG AB


VN Bygg Ab är ett företag i byggbranschen som har verkat sedan år 1986. Vår hemort är Hangö och från vår bas betjänar vi våra kunder även i grannkommunerna. Till tjänst står 55 yrkesmänniskor från projektchefer till byggarbetare.

Sedan år 2008 har VN Byggservice letts av företagare John Lindqvist. Under hans tid har företagets omsättning tredubblats och antalet kunder har ökat stadigt.