Insidan av kyrkslätts brandstation med utryckningsfordon