Aurorakoti, Hanko

Vanhainkodin saneeraustyöt
Kokonaisurakka