Aurorahemmet, Hangö

Sanering av ålderdomshem
Helhetsentreprenad