Ammattitaitoa ja vastuun kantamista

Qvidja on Paraisilla sijaitseva maa- ja metsätalouden sekä energiantuotannon kokeilutila, jonka vanhin säilynyt rakennus on 1400-luvulta. LU Rakennus on ollut mukana monissa tilan projekteissa, muun muassa kunnostamassa vuonna 1860-luvulla rakennettua navettaa hevostalliksi.

Qvidjan tilanhoitajana toimiva Pekka Heikkinen kertoo Qvidjan hevostallin olleen hyvin vaativa kunnostuskohde. Luonnonkivi- ja tiilinavetan kunnostaminen aloitettiin vuonna 2015, jolloin rakennus oli lähes purkukuntoinen. Nyt kunnostustyöt ovat valmistumassa ja rakennus on saamassa uuden elämän siitoshevostallina.

LU Rakennus valikoitui kunnostustöiden toteuttajaksi tehtyään tilan omistajapariskunnalle Saara Kankaanrinnalle ja Ilkka Herlinille monia muitakin kunnostus- ja rakennustöitä. Erityisen tyytyväinen Heikkinen on ollut projektin vastaavaan rakennusmestariin. ”Kaikkihan on kiinni henkilöistä. Asia kuin asia käydään läpi hyvässä hengessä ja etsitään siihen yhdessä ratkaisu. Näkee, että hän tekee työtä sydämellään, on paneutunut asioihin ja haluaa tehdä hyvää jälkeä”, Heikkinen kertoo.

Vanhan korjaamiseen liittyy toki myös aina haasteita. Esimerkiksi kustannuksia on ollut erityislaatuisessa projektissa vaikea arvioida etukäteen. Joskus etukäteen suunnitellut ratkaisut eivät olekaan olleet mahdollisia, vaan niille on pitänyt työn edetessä hakea vaihtoehtoja. ”Vaatii taitoa myös nähdä, missä voi olla olennaisia kustannussäästöjä, ja tässä tilaaja on ollut tiiviissä yhteistyössä”, Kankaanrinta sanoo.

Heikkisen mukaan on rakennusmestarin ammattitaitoa osata valita oikeat tekijät oikeisiin kohteisiin niin, että työ tulee tehdyksi hyvin, vaikka aina ei voitaisi mennä piirustusten mukaan samalla tavalla kuin uusissa kohteissa. ”Vaatii tekijältä asennetta ja ymmärrystä, että ilmoittaa mestarille, jos jokin ratkaisu ei paikan päällä tunnukaan oikealta. Se on sitä ammattitaitoa ja vastuun kantamista.”

Qvidjan tilalla rakennetaan ja kunnostetaan muitakin kohteita. Siksi töiden tilaajalle on ollut ensiarvoisen tärkeää, ettei yhteistyökumppanina ole kasvoton firma tai vaihtuvia yhteyshenkilöitä, vaan yksi ihminen, joka pitää ohjia käsissään. ”Vetäjän pitää ymmärtää kokonaisuus ja hallita yksityiskohdat. Jos henkilöt vaihtuisivat, se olisi vaikeaa ja vaarallista.” Heikkinen on tyytyväinen myös siihen, että porukan työmoraali on ollut hyvä. Jossain kohdin aikataulut ovat venyneet muun muassa siksi, että vanhaa korjatessa niiden arviointi on ylipäänsä vaikeaa.

”On tehty pitkää päivää ja viikonloppuja ja koko ketju on ymmärtänyt, jos meillä on ollut tärkeä aikataulutavoite. Tärkeää on myös, että asiat on muutenkin tehty niin kuin on sovittu. Siitä syntyy luottamus.”

Saatsi Arkkitehdit Oy

Pääsuunittelija: Pekka Saatsi

Valokuvat: Saatsi Arkkitehdit Oy ja Multifoto