Työturvallisuus on LU Rakennukselle tärkeä asia

LU Rakennus toteutti monikansalliselle teollisuuskonserni SSAB:lle tuotantokoneen uusinnan perustustyöt.

Työn haasteena oli tiukka aikataulu, sekä se, että piti toteuttaa useampi työvaihe samaan aikaan. LU Rakennus valikoitui projektin toteuttajaksi siksi, että oli jo useamman vuoden tehnyt töitä SSAB:lle eri rakennusalan töissä. ”He olivat jo aiemmin osoittautuneet luotettavaksi ja turvallisesti toimivaksi yritykseksi”, SSAB:n turvallisuus- ja tehdaspalvelupäällikkö Ben Jansson kertoo.

Työturvallisuus onkin SSAB:lle yksi työn painopisteistä. Kaikki projekteihin osallistuvat saavatkin aina ennen työn alkua yritykseltä työturvakoulutuksen. ”Keskustelemme turvallisuudesta kaikissa työn eri vaiheissa, eikä henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä tingitä”, Jansson sanoo. Janssonin mukaan työturvallisuus onkin yhteistyötä, johon molemmat osapuolet joutuvat osallistumaan.

”Työn laadussa sekä aikataulujen ja hinta-arvioiden pitävyydessä löytyy varmasti muitakin hyviä kilpailijoita, mutta LU Rakennus erottuu muista selvimmin työturvallisuudessa. Työturvallisuus on selvästi LU Rakennukselle tärkeä asia.”

Vaikka aikataulu oli tiukka ja eri työvaiheet kestivätkin odotettua pidempään, tekijät saivat kurottua aikataulua kiinni hyvällä ammattitaidolla, sopeutumalla tilanteeseen esimerkiksi muuttamalla suunnitelmia sekä muun muassa tekemällä pidempää päivää. Työn alkuvaiheessa puututtiin heti tilanteisiin, jotka aiheuttivat aikatauluriskejä. ”Myös kommunikaatio toimi hyvin joka vaiheessa, ja eri työvaiheista keskusteltiin avoimesti”, Jansson sanoo.

”Kaiken kaikkiaan olimme projektin päättyessä hyvin tyytyväisiä, koska työsuoritus pysyi aikataulussa ja muuttuviin tilanteisiin reagoitiin hyvin. Suosittelen LU Rakennusta lämpimästi muillekin, heidän kanssaan on helppoa toimia.”