Arbetarsäkerhet är viktigt för VN Byggservice

VN Byggservice gjorde grundarbetet när den multinationella industrikoncernen SSAB förnyade en av sina produktionsmaskiner.

En utmaning var att tidtabellen var tajt, och krävande var också att flera arbetsskeden skulle genomföras samtidigt. VN Byggservice fick uppdraget därför att bolaget redan i flera år hade samarbetat med SSAB i olika byggprojekt.

”De hade redan tidigare visat att det var ett pålitigt och säkert bolag”, säger Ben Jansson, Work Services Manager på SSAB.

Arbetarsäkerheten är ett fokusområde på SSAB. Alla som deltar i ett projekt får arbetarskyddsutbildning innan arbetet drar igång.

”Vi talar om säkerhet i alla olika skeden av arbetet och vi tummar inte på användnignen av personlig skyddsutrustning”, säger Jansson. Enligt honom är arbetarskyddet ett samarbete som båda parter måste delta i.

”Säkert finns det andra goda konkurrenter om man ser till tidtabeller och till att kostnadsestimaten håller, men VN Byggservice utmärker sig i fråga om arbetarskyddet. Det är tydligt att arbetssäkerhet är viktigt för VN Byggservice.”

Trots att tidtabellen var tajt och vissa arbetsskeden tog längre än väntat så kunde byggarna knappa in på tidtabellen tack vare yrkeskunskap, till exempel genom att anpassa sig till situationen genom att ändra på planerna och jobba längre dagar när det behövdes. Genast i början av arbetet åtgärdade man sådana situationer som äventyrade tidtabellen. ”Kommunikationen fungerade också väl i alla skeden, och vi kunde tala öppet om olika arbetsskeden”, säger Jansson.

”Summa summarum var vi väldigt nöjda när projektet hade rotts i hamn, eftersom jobbet höll tidballen och man hanterade det att situationen förändrades väl. Jag kan varmt rekommendera VN Byggservice, det är lätt att komma överens med dem.”