Yrkeskunskap och ansvarstagande

Qvidja i Pargas är en experimentgård inom jord- och skogsbruk samt energiproduktion och den äldsta byggnaden på gården är från 1400-talet. VN Byggservice har varit med i flera projekt på Qvidja, bland annat när ladugården från 1860-talet renoverades och byggdes om till stall.

Pekka Heikkinen är förvaltare på Qvidja och konstaterar att stallet var ett krävande renoveringsobjekt. Ladugården hade byggts i natursten och tegel och när renoveringsarbetet inleddes år 2015 var den mer eller mindre i rivningsskick. Nu är renoveringen nästan klar och byggnaden får ett nytt liv som avelsstall.

VN Byggservice anlitades för renoveringsuppdraget eftersom bolaget har gjort flera andra renoverings- och byggarbeten för ägarparet Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin. Speciellt nöjd har Heikkinen varit med ansvarig byggmästare för projektet.

”Det hänger ju allt på personen. Att man kan gå igenom det hela i god anda och tillsammans letar efter en bra lösning. Man ser att han jobbar med hjärtat, är insatt och vill att resultatet blir gott”, säger Heikkinen.

Naturligtvis finns det också alltid utmaningar i att reparera gammalt. Det har till exempel varit svårt att bedöma kostnaderna i ett specialprojekt som stallet på Qvidja och ibland har det inte varit möjligt att förverkliga den lösning man hade tänkt på förhand, utan man har varit tvungen att se sig om efter alternativ under arbetets gång.

”Det kräver också skicklighet att se var man kan göra betydande inbesparingar i kostnaderna och i det har beställaren hållit tät kontakt”, säger Kankaanrinta.

Heikkinen konstaterar att det handlar om byggmästarens yrkesskicklighet att välja rätt personer för rätt objekt, så att arbetet blir väl gjort, även när det inte går att följa ritningarna till punkt och pricka på samma sätt som när man bygger nytt.

”Det kräver en viss attityd och insikt av den som gör jobbet att meddela byggmästaren om en viss lösning inte känns rätt. Det är yrkeskunskap och ansvarstagande.”

På Qvidja byggs och iståndsätts även andra objekt än stallet. Därför har det varit oerhört viktigt för beställaren att samarbetsparten inte är en anonym firma eller en serie kontaktpersoner som byts ut, utan att det faktiskt finns en människa som håller i trådarna.

”Den som är arbetsledare måste förstå helheten och ha koll på detaljerna. Om det är olika människor blir det både svårt och farligt.” Heikkinen är också nöjd med arbetsmoralen i laget. I vissa situationer har man varit tvungen att tänja på tidtabellerna bland annat därför att det är svårt att bedöma alla skeden i ett renoveringsobjekt.

”Det har blivit långa dagar och veckoslut och hela kedjan har varit förstående om vi har haft ett viktigt tidtabellsmål. Det är också viktigt att det vi har kommit överens om håller på annat sätt också. Det skapar förtroende.”

Saatsi Arkkitehdit Oy

Ledande arkitekt: Pekka Saatsi

Bilder: Saatsi Arkkitehdit Oy och Multifoto