Finlands Frihamn Ab, Hangö

Ändringsarbeten av lagertak
Huvudentreprenad