Genencor International Oy, Hangö

Granulitenhetens tillbyggnad
Huvudentreprenad