Hangö stadshus

Sanering av stadshusets 5 våningen och byggande av vvs-maskinrum
Huvudentreprenad