Hirvilä Erkki, Raseborg

Försäkringsbolaget Fennia
Brandskada nybyggnad