Lohja Retail park, Lojo

Byggandet av möbelhall
KVR entreprenad