Samfundet Folkhälsan, Raseborg

Mjölbolsta sjuhus H-avdelningens ändrings- och saneringsarbeten
Huvudentreprenad