Österby skola, Raseborg

Sanering och tillbyggnad av Österby skola, Ekenäs
Huvudentreprenad