Pojovägen 1, Raseborg

Sanering av två-vånings höghus
Huvudentreprenad