Sjömansro servicecenter, Hangö

Reparation av oljeskada
Huvudentreprenad