Smörmagasinet befolkningsskydd, Hangö

Byggande av befolkningsskydd i det gamla smörmagasinet
Helhetsentreprenad