Stormossens Reningsverk, Hangö

Stormossens reningsverks förstorings- och saneringsarbeten
Underentreprenad