Uuttera oy, HANGÖ

Byggande av ca 600 m2 personalutrymmen ( matsal och socialautrymmen med bastu)
Helhetsentreprenad