Villa Anna, Hangö

Utvidgning och sanering av gårdsbyggnad
Huvudentreprenad