Villa Regina, Hangö

Byggande av special bastubyggnad/liten badinrättning
Helhetsentreprenad