Axxell Karis, Raseborg

Värmeisolerings- och takarbeten på snickeri- och el-avdelningen
Huvudentreprenad