Lojo stad, Lojo

Ändringsarbeten av gymnasiets gymnastiksal
Huvudentreprenad