En lokal företagare man kan lita på

VN Byggservice har varit med och genomfört flera av Hangöbolaget Regatta Resorts Oy:s bygg- och restaureringsobjekt. Bolaget är bäst känt för nya Regatta Spa i Hangö, som har gett hamnstaden en touch av internationell lyx.

”Förutom spaet har VN Byggservice bland annat varit med och renoverat Hotell Regatta för oss och byggt ett bostadshus”, säger Peter Lindholm, en av affärsmännen bakom investeringarna.

Variationen mellan objekten har varit stor. Regatta Spa var ett unikt fall och byggprocessen innehöll helt nya typer av byggande för alla parter, medan Hotell Regattas byggnad är över hundra år gammal, ritad av Lars Sonck, och renoverades.

Lindholm tycker att det har varit en oslagbar styrka att VN Byggservice är ett lokalt bolag.

”När leverantören finns nära fungerar också servicen efteråt smartare och snabbare. Dessutom är den lokala sysselsättande inverkan viktig för oss”, säger Lindholm. En lokal företagare tar också ansvar för ett projekt på ett annat sätt än aktörer som kommer från annat håll, konstaterar han. På en liten ort gäller det att försvara sitt goda rykte.

”Aktörer utifrån är ibland svåra för beställaren, eftersom processen inte bara handlar om själva arbetet. Det är lättare när man slipper sköta om transport och inkvartering, utan de som gör jobbet finns på plats.”

Lindholm säger att det är väldigt bra att även en liten ort kan erbjuda kunnande för olika behov inom byggbranschen.

Lindholm rekommenderar VN Byggservice för byggprojekt av olika slag.

”Till exempel bostadshuset vi lät bygga var en rätt stor utmaning. Huset var specialritat och måste gjutas på plats och det var en kall vinter när det skulle göras. VN Byggservice klarade den utmaningen galant.”

Enligt Lindholm är det dessutom bra att VN Byggservice kan utmana större aktörer inom branschen och också ta sig an större och mer krävande projekt.

”Ofta är lokala företag små, men VN Byggservice har hittat många olika projekt i södra Finland och kunnat växa till sig.”